กระดานสนทนา สำหรับนักศึกษา

วิชาปัญหาพิเศษ

วิชาปัญหาพิเศษ

by นภัสสร บุญญาวิวัฒน์ -
Number of replies: 0

ดาวน์โหลดเอกสารวิชาปัญหาพิเศษ

https://drive.google.com/drive/folders/1jn0l5hsMGXZItHxxnSJ0nU58ItwhoSMO?usp=sharing


อาจารย์ที่สามารถรับนิสิตทำปัญหาพิเศษ

https://www.canva.com/design/DAF02X8S29Q/y3DoYYAForG4CyuCdn98Fg/view?utm_content=DAF02X8S29Q&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=editor