กระดานสนทนา สำหรับอาจารย์

!!NEW!! ปฏิทินการศึกษา มก. กพส. ปีการศึกษา 2567

!!NEW!! ปฏิทินการศึกษา มก. กพส. ปีการศึกษา 2567

โดย นภัสสร บุญญาวิวัฒน์ -
Number of replies: 0

ปฏิทินการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน  ปีการศึกษา 2567

**การเรียนการสอนของนิสิต ปี4-6 วิทยาเขตกำแพงแสน ให้ใช้ปฏิทินฉบับนี้**