ติดต่อเรา

ข้อมูลการติดต่อคณะฯ

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  • โทรศัพท์ 0-2797-1900
  • โทรสาร 0-2561-1591


Last modified: Sunday, 10 May 2020, 4:42 PM