กระดานสนทนา สำหรับนักศึกษา

!!NEW!! ปฏิทินการศึกษา มก. กำแพงแสน ปีการศึกษา 2567

!!NEW!! ปฏิทินการศึกษา มก. กำแพงแสน ปีการศึกษา 2567

by นภัสสร บุญญาวิวัฒน์ -
Number of replies: 0

ปฏิทินการศึกษา ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

**นิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4-6 ใช้ปฏิทินการศึกษาฉบับนี้